«


Welkom op de website van Ilona van der Nat. Ik sta ingeschreven onder de bedrijfsnaam Schitterend Beeld bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51928892. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site heb ik de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Mocht je problemen ondervinden op deze site, laat mij dit dan weten door het sturen van een e-mail.


Auteursrecht, Disclaimer en Voorwaarden

Schitterend Beeld accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door de informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.


Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op deze website blijven te allen tijde voorbehouden aan Schitterend Beeld. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan dient schriftelijk aan Schitterend Beeld te worden verzocht. Neem hierover contact met mij op per e-mail.


Op alle overige rechtsbetrekkingen verwijs ik naar de Algemene Voorwaarden van DuPho, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016 en welke aan jou op verzoek ter beschikking worden gesteld.


Privacy

Schitterend Beeld respecteert jouw privacy en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om:


Persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van het contactformulier op deze website, dien je minimaal jouw naam en e-mailadres te verstrekken. Hiermee geef je Schitterend Beeld jouw toestemming om per e-mail met je in contact te komen en jou op de hoogte te houden van onze activiteiten. Als je gebruik gaat maken van onze diensten, dan hebben we jouw naam, e-mail- en correspondentieadres, telefoonnummer en facturatiegegevens nodig om onze samenwerkingsovereenkomst uit te kunnen voeren en om je te informeren over het verloop van onze samenwerking en overige activiteiten.


Toestemming

Uiteraard kun je jouw toestemming voor de verwerking van jouw gegevens ook weer intrekken. Je beschikt over de mogelijkheid om jouw gegevens ten alle tijden in te zien, deze te corrigeren of ze te laten verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@schitterendbeeld.nl. Wij doen ons uiterste best om zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 1 maand per email te reageren op jouw verzoek.


Derden

Schitterend Beeld zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij delen jouw contactgegevens uitsluitend met partijen die wij inschakelen voor de correcte uitvoering van onze diensten bij samenwerkingsverbanden. Wij en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.


Klacht

Wij gaan respectvol om met de vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, neem dan contact met ons op via privacy@schitterendbeeld.nl. In het uiterste geval kun je je met een klacht wenden tot de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.


Cookies

Schitterend Beeld maakt gebruik maken van tracking cookies om de effectiviteit van deze website te analyseren. Als je niet wilt dat jouw gegevens als 'cookie' worden opgeslagen dan kan je dat via jouw browserinstellingen veranderen.


Links

Deze website bevat links naar websites van samenwerkingspartners en opleidingsinstituten.


Vragen

Indien je nog vragen hebt, stuur dan een e-mail. Schitterend Beeld kan de informatie onder “Privacy” te allen tijden wijzigen. Op deze pagina staat altijd de meest recente weergave.